Top-ads

Последна вълна пробуждащи се и окончателно разделяне на Потоците / Импрегниране на кармата

Време за четене:
От 1 коментар

 От 20 Октомври 2020 стартира масивно изчистване за рекалибриране на личната ни съдба (същото важи и в колективен план), което ще продължи в следващите седмици и началото на 2021-ва. Това е процес със сила и категоричност, който не може да бъде избегнат.

 

Слой след слой много неща окончателно се премахват и част по част много неща заслепяващо се разкриват, така че Истината да не може да бъде отречена и всеки да понесе отговорност за изборите и делата си.

 

Този Процес е активен и в ход, но позитивите от него няма да бъдат поднесени на никого, а се изисква личното участие на всеки (което определя кой как ще го премине и какви резултати ще получи) като:

гледаш и виждаш/признаваш „светлото” и „тъмното” в себе си;

чистиш и приключваш без отлагане, веднага - затлаченото, преглътнатото, гневното, обиденото, всичко, което се надига в теб и те залива;

слушаш и чуваш сигналите/симптомите на тялото си и търсиш енергийната причина, която отработваш;

неизменно следваш посоката в Сърцето си с Вяра, че Всичко се развива точно, както е необходимо.

 

За да приключиш с нещо кармично, е нужно да го изчистиш и от физическото си тяло, което се преживява като физически дискомфорт/болка/слабост/болест.

Не се опитвайте да премахнете симптомите, те са само вестител, чиято цел е да ви накара да обърнете внимание.

Към какво?

Към корена.

Към енергийната, емоционална причина/форма/конструкт, която вибрира в енергийното ти поле и предизвиква ехо в чувствата, в мислите и убежденията ти, в решенията и събитията в живота ти, във функционирането на собственото ти тяло.

 

Колкото по-голяма промяна искаш в живота си, т.е. да излезеш от една времева линия и да влезеш в съвсем нова история, толкова по-дълбоки психични/енергийни слоеве трябва да достъпиш, да преработиш, да изчистиш, да занулиш в себе си, така че „старото” да не се излъчва повече и да започне зареждане на желаната съдба.

 

„Каквото е замесено в костите, ще се покаже в плътта.” (виж тук)

 

Каквото е светлинно кодирано в ДНК, ще се прожектира като индивидуална реалност.

 

Промяната в твоя живот изисква прекодиране на ниво ДНК.

Как става това?

Чрез кармични/енергийни приключвания и занулявания и чрез приемане и инкорпориране на новите Светлинни кодове. По този начин се активират 12-те ДНК нишки (2 физически и 10 енергийни), които отключват повече и повече от потенциала на тялото да задържа в себе си (без да се разпадне) по-големи количества високовибрационна Светлина/Съзнателност и повече части от Душата/Висшия Аз се въплъщават. Активирането на 12-те ДНК нишки, означава сливане на Дух и Тяло в ЕДНО.

 

20 Октомври бележи старта на новата вълна пробуждащи/повдигащи се души - последните, които встъпват в 4D или т.нар. Нощ на душата, Чистилището, Преходът/Тунелът между 3D и 5D нива на съзнание. Душите от тази вълна ще бъдат „призовавани” до 21 Декември, когато отворената възможност се затваря и за всеки ще бъде „заключена”/установена вибрационната плоскост, в която се намира:

който е в 3D, остава там;

който е откликнал на призива за пробуждане и е приел 4D, влиза в 4D и в масивен преход, който ще продължи за всеки толкова време, колкото на него лично му е необходимо;

който е достигнал 5D - това вече е неговото „място” и „там” ще се развива неговата нова история;

същото се отнася и за всяко следващо ниво на съзнателност.

 

Това е т.нар. разделение на времевите линии и безвъзвратното отделяне на 3D потока от 5D потока на развитие.

 

(Двете реалности ще продължат да съществуват едновременно във физическия свят, ще бъдат видими, ще се разминаваме по улиците в човешките си тела, ще седим един до друг в автобуса или на опашката в магазина, НО, връзката между двете енергийни плоскости загубва своята сила, обкръжението се сменя и всеки се установява в своята си вибрационна линия с всичко, което е от същата вибрация.

Контактът на различните реалности, взаимодействията между хора с различно ниво на съзнание, ще бъде само по необходимост – напр., ако по-нисковибрационното съзнание има нужда от активиране за пробуждане и повдигане или ако съзнанието с по-висока честота отработва ниска вибрация и има нужда тази вибрация/форма/програма да бъде усилена, за да стане по-ясна, по-конкретна и да бъде видима за пречистване.

Друг специфичен и доста интересен момент са семействата, в които е налично силно разслояване на нивата на съзнание между отделните членове. Там отношенията ще се изменят и много роли ще бъдат сменени.)

 

След като всеки се установи във вибрационната равнина, в която е избрал да бъде, от 21 Декември до средата на Януари 2021 ще се направи импрегниране с новата карма - дълбоко напояване/просмукване в „тъканта” на твоето енергийно поле (ДНК кодиране) с новата история, която от тук нататък ще живееш.

Това означава, че каквото си приключил/изчистил досега, то се изтрива (вече е изтрито) от живота ти и на чиста основа се записва/влива новото, а каквото си задържал от старото, от нисковибрационното (страхове, ограничения, блокажи, съмнения, зависимости, подчинение, робско мислене, убеждение за бедност и пр.), се прехвърля с нова сила в „новия” ти живот.

 

Тук ще направя следното уточнение.

Разделението на вибрационните потоци, отделянето на 3D от 5D, означава, че всяка Реалност, всеки Поток, става независим.

Ако досега 3D беше подкрепяно и получаваше Светлинно захранване в определен смисъл, така че всеки в тази плоскост да бъде пробуден и да избере пътя на повдигане, то вече зарядът към 3D е спрян и това беше категорично казано на 20 Октомври с думите:

 

Всичко им беше дадено (за да изберат по-висшата реалност),

но те избраха това (страховете и ограничението).

 

От тук нататък подкрепа на 3D съзнанието и реалността не се позволява, защото вече не е с ефект на пробуждане, а води до поддържане и затвърждаване на една зона на комфорт, в която „ми е приятно да съм жертва, някой друг да е виновен за моето положение и трудности, някой друг да носи отговорност за начина, по който се чувствам и за нещата, които преживявам и някой друг да ми казва какво да мисля, какво да чувствам и какво да правя”.

Това е пълна загуба на автентичност и размиване на личността, което категорично не е в синхрон с Висшата Промисъл, чиято цел е овластяване на всяка душа.

 

Останал без външен източник на заряд, енергийният слой на 3D се „самоизяжда”. В опити да задържи досегашното и да върне старото, 3D изчерпва своята сила и е в невъзможност да я възстанови. Това е самоизтискване до последна капка живот.

 

4D в това Сега има подкрепата да се случва по-бързо и да протича по-лесно, НО, макар Общият Енергиен план да подпомага казаното, продължителността и тежестта на 4D винаги зависи от индивида – от твоята отдаденост, от твоята сила, от твоето безстрашие, от твоята упоритост, от твоя избор миг по миг между старото, което ти е познато и ти носи чувство за сигурност (ще се върнеш ли там?), и новото, което зове душата ти, но е изпълнено с неизвестност (или ще продължиш напред?).

Помнете: Всичко Ви Е Дадено!

Всяка помощ, която ви е необходима е налична (като обща енергия, като информация, като хора, които могат да ви насочват лично) и то толкова пъти в повече от онова, с което другите вълни преди вас разполагаха.

 

5D потокът и нивата нагоре, са които получават пълна енергийна подкрепа и заряд Сега.

Тези, които са пристъпили в 5D, ще получават всичко необходимо (запознанства, срещи, събития, идеи, ресурси), за да продължат към въплъщаването на тази съзнателност и вибрация/кодове.

Онези, които са постигнали ниво на въплъщение ще започнат изпълнение на нови мисии от съвсем ново ниво, свързано с установяването на новия тип съюзи и семейства, образование и лечение, енергийна филантропия и коопериране.

 

Ето така стартира замяната на цялата 3D Система с Новата Система, която е с вибрацията и чистотата на Кристалната/Христова Съзнателност.

То е смяна на моралната основа и ценностните устои, от което следва и изграждане на новите социални структури.

 

На индивидуално ниво това може да се развие бързо, на колективно ниво няма да стане за миг.

 

Но започва СЕГА

и НИЕ го случваме...


АннаПо-нова публикация По-стара публикация Начална страница

1 коментар: