Top-ads

Неутралност и търпение / Истината се разкрива на части

Време за четене:
От Коментар от Сърце

 


Трудно е да не си правиш изводи, но Сега е важно да се поддържа Неутралност, поне достатъчно дълго, за да може повече от Истината да се прояви.


Може да се каже, че нещата не са такива, каквито изглеждат, но по-правилното е, че нещата СА, каквито СА, но не се подава цялата информация.

Това води до действия, решения, настройка, които отразяват вътрешния ни свят (какво чувстваме в момента, какъв опит имаме натрупан, какво ни плаши, тревожи, какво желаем, какво харесваме или не), но не обективната Реалност. В мига, в който (а това се случва доста бързо) ново парче от Истината се покаже/допълни, всичко се изменя до степен дори да се преобърне на 180° и в каквото сме били убедени (часове/дни/месеци) преди това, се показва напълно погрешно.


Много думи могат да бъдат казани прибързано в това Сега.

Много постъпки могат да бъдат направени съвсем несправедливо в този период.

Много конфликти да се родят и много разочарования и болки да се преживеят.

 

НЕУТРАЛНОСТ.

И търпение.

 

Имай си едно на ум, но изчакай времето (а то съвсем няма да е дълго) да докаже това „едно на ум” или да го обори и премахне.

 

Не вярвай на чутото веднага - то е само парче информация, ти търси Истината, която съдържа много части. Проучвай или изчакай онова, което е неистинно да отпадне само, защото ще го направи, и тогава само Истината ще остане.

 

Не действай по пред-убеждение – то е плод на твоя опит и настояща вибрация, но хармонирай себе си с Това, Което Е.

 

Не налагай своето мнение и не опитвай да насочваш нещата, но бъди отворен, чувствай и позволи ти да бъдеш насочван от Потока на Висшата Промисъл и винаги ще си на твоето си място - в Светлина, Лекота и Чистота, в Хармония и Справедливост.

 

Не прибързвай с изводите!

Поддържай добрата линия в теб и вземай решения не на база външната проява, но на база Висшето направление, което усещаш и желаеш - онова Добро, които СИ.

 

Направи стъпка назад, пусни се, отпусни се и се довери.

Дай време всичко в Истината да се изяви...П.П.

Целта да не се подава цялата информация е с всяка част да се провокира/разкрива част от твоята истина, от твоята лична позиция.

Онова, което се палва в теб, първоначалната емоция, е показател за убежденията, които ти поддържаш, за живота, който ти искаш и за вярата, която ти имаш.

 

Процесът по опознаване на истинския себе си част по част, води до откъсване/освобождаване от неистинното, лъжовното и манипулативно външно влияние, част по част.

 

Накрая всеки трябва да провиди и разбере, че Реалността Е Това, в което ти вярваш и което сам повтаряш.

 

„Да, но всички казват така...”

 

Ако Джордано Бруно се беше съобразил с това, още Слънцето щеше да обикаля около нашата Земя...Анна

 


снимка: kristina makeeva 

По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: