Top-ads

Светлинни Кодове и съвсем Нов Етап / Преживявания, развои и необходимости

Време за четене:
От 2 коментара

 Кодове:

Юли – „Поемане/понасяне на Отговорност за делата”

31.08. – „Няма Нормално” / „Няма норми вече”

20.09. – „Свобода (оковите падат) чрез Истината”

 

Енергийните кодове са носители на (и в същото време ключове за) Принципи, които подреждат и конструират енергийна Матрица, която се материализира във физическа реалност.

 

Светлинните кодове зареждат следващото повдигащо или снижаващо (в зависимост от Божествената Необходимост) ниво по енергийната/духовна спирала в микро и макро план (геномно, клетъчно, органно, на ниво организъм, на ниво индивид, семейно, общностно, колективно, глобално, планетарно, космично и т.н.), което определя какво следва.

 

Посочените по-горе кодове са онези, които открих из записките си. Имаше и други, като например ново, по-високо ниво на кодовете на Справедливостта, за които писах през Март.

 

В следствие на вливането на нови светлинни кодове и изграждането на нова енергийна Матрица през последните месеци, на 20.09. стартира съвсем Нов Етап, който Е настоящата (физическа/земна) реалност с всички действащи Принципи/кодове и изисквания, свързани с тях.

 

Този Нов Етап образно може да бъде илюстриран като:

 

Изнасяне труповете на старите конструкти от бойното поле и установяване на чисто нов терен, в който не знаеш какво Е, какво следва и как да действаш. Оттук и предвестие за Хаос.

 

Постепенно всеки започва да открива, че стари съждения и подходи не работят и не носят очаквания/предвиждания резултат. Става ясно, че ситуации, в които досега си се справял по определен начин, Сега са хем същите, хем непознати и много различни (хората са различни и/или ти си различен като съзнателност и възприятие) и старият подход вече не сработва и не носи успех.

 

(Поради силното разслояване в нивата на съзнателност, учестяват случаите/ситуациите на не-разбиране/не-яснота между две общуващи си страни, които са от съвсем различни вибрационни нива. Това е естествено, тъй като обуславя среща между качествено различни светове; между две души/съзнателности, които оперират от различно ниво на възприятие, смисъл, базисни принципи и ръководни ценности.

 

И едната, и другата страна се чувстват сякаш отсреща им говорят на чужд език и това не винаги се отнася до използваните думи, но до енергийния контакт.

 

За по-„ниската” съзнателност по-„високата” е странна, по един привличащ начин, но все пак странна, и хората ви гледат сякаш сте от друго измерение, което е вярно.

За по-„високата” съзнателност по-„ниската” е далечна и за да бъде „усетена”, трябва да се „слезе” до нея, което изисква много енергия, а това е неоправдано, освен в случаи на критична необходимост.

 

Начинът две съзнателности от качествено различни вибрационни нива да бъдат в контакт е по-„високата” да слезе малко, а по-„ниската” да се повдигне повече. По този начин всеки с вибрация/съзнание от 5D+ ниво е живият божествен инструмент/катализатор за духовното, енергийно повдигане на всички, с които е в пряк или косвен контакт.)

 

Откритието, че стари съждения и подходи не работят и не носят очаквания/предвиждания резултат поражда въпроса: „Какво и как да правя?”

 

В условията на увеличаващи се неизвестност и неяснота (поради непознаването на Новото Поле, на неговите характеристики и на действащите принципи и закони) е необходимо бързо да отучваш неработещото и да учиш всичко наново, което съвсем не е ментален процес, но е позволяване онова, което не е съвместимо с Новото Поле да отпадне органично (както листата през есента) и новият начин да се влее (както изворна вода).

Държането за неработещото, настояването да се запази старото/досегашното с непримиримо противопоставяне на промяната, е самоограничаващ и самонараняващ избор, чрез който сам се поставяш и задържаш в дълъг етап на страдание.

 

Като абсолютно всеки енергиен конструкт и задържането към старото има множество пластове и проявления – от силно регидно настояване и неотстъпчивост, до по-фини варианти, при които изглежда като че въвеждаш промяна и тръгваш по нов път, но дали наистина е така?

 

В това Сега на Несигурност и невъзможност предстоящото да се предвиди, в опит да се премахне дискомфорта от неизвестността (за конкретни ситуации или като цяло) е възможно да се появи вътрешно настояване/чудене/решение да (на)правиш „нещо” и в резултат да пристъпиш към изпълнението на нещо старо и познато. Само че, старото вече го няма, няма почва за него и са по-вероятни три развоя в този опит за постигане на „сигурност” и спокойствие:

 1. Започнатото върви трудно, изконсумира всичко, което влагаш, ти се изчерпваш докрай и не можеш повече да го поддържаш и захранваш, при което то се разпада.
 2. В самия процес усещаш/осъзнаваш, че тази посока, макар и желана преди, вече не съответства на новия човек/идентичност, която СИ и приключваш, излизаш от нея.
 3. С много вложени усилия и ресурси осъществяваш започнатото, но резултатът се оказва много по-малък като стойност и не донася очакваното удовлетворение и целен смисъл.

 

В изчистеното от старите конструкти Поле, онова, което досега е било „успешно”, в основната си степен вече е загуба на време, ресурси и енергия. Това не означава, че няма нищо добро, стабилно и здраво в онова, което сме градили досега, но означава, че то е база, то е скелет, върху който да стъпим, като изкачване на стъпало, и да започнем да действаме и да БЪДЕМ (от) съвсем ново и повдигнато ниво, където какво (да правя) и как (да бъда) е различно и именно това е необходимо да откриеш и научиш Сега.

 

Следващата важна характеристика на Новата Реалност, (в) която СМЕ, е:

Физикализиране

 

Ако досега преимуществено усещането беше, че нещо се случва, но то е някак си „там”, далеч от теб, отделено от теб, то ВЕЧЕ Е ТУК – съвсем осезаемо, във физически план, много близо, до/във самото ти лично пространство.

Оттук и нарастващото усещане, че всичко е лично, че те касае, защото ти влияе. В резултат се появяват трескавост, нужда да разбереш какво става, настояване за отговори,

 

(Което ще се изяви като тревожност, объркване и човъркане, „да си вреш носа в чуждите работи”, до момента, в който стане хармонирането и калибрирането в теб с Новото Поле и ти успееш да се ориентираш къде си и какво се случва. Този процес на вътрешна ориентация и постигане на баланс има тенденцията да се изяви като индивидуално и колективно/обществено Настояване за Истината, което е част от енергийните кодове от 20.09. Ще става все по-трудно „да се затвори устата” на всеки, на всички.)

 

раздразнение, агресивност, сблъсъци.

 

но

НИЩО НЕ Е ЛИЧНО!

 

А е по-скоро следствие от една масивна Вълна, отвъд обикновената човешка сила, която залива всички и ги понася, предизвиквайки струпвания и сблъсъци.

 

СКЪСЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯТА!

 

Независимо от човешките/его/3D мотиви, цели и разпоредби, в Енергиен план, без не всеки да разбира и да може да го контролира, съвсем физически разстоянието (ще) се стопява и скъсява.

 

В това приближение абсолютно всичко (дори нещата, които не се отнасят до теб, но са физически близо) се преживява като че е в личното ти пространство и е насочено конкретно към/срещу теб.

 

Тук ще припомня, че нищо не е лично и ще допълня, че:

 

 • Когато някой е негативен към теб, това НЕ Е ПЕРСОНАЛНО, но е изражение на неговата/твоята несъзнателност в този момент или в това отношение.
 • Когато отношението/поведението на някой е позитивно към теб, подкрепящо, стабилизиращо, хармониращо, то е изражение на проявена съзнателност в това Сега, личен избор за поддържане на вътрешен баланс в нестабилни времена/среда. В този случай ДОБРОТО Е ЛИЧНО – този човек/ти преднамерено е решил да постъпи така към теб.

 

И тук, стигаме до Изпитите, като част от светлинните кодове от Юли.

 

Негативното, онова, от което не си доволен в себе си и от самия себе си, е нужно да се преработва ВЕДНАГА и веднага да се прилага новото/новият начин, защото ако от Май досега изпитите бяха като препитване по урока удома и пропуските можеха да се наваксат и да се внесат подобрения, то Сега, каквото не е добре, незабавно дава отражение и повлиява живота ти по конкретен и осезаем начин и резултатът е с натрупване и с дългосрочен ефект, въздействие и развитие.

 

Разбира се, което е зряло, мъдро, справедливо и добродетелно, също дава отражение на мига.

 

С приближаването на Декември 2020 - Януари 2021 се очаква:

 • Все по-нарастваща тежест на изпитите;
 • Все по-силно изискване за ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ;
 • Все по-слаб толеранс към оправдания от типа „не знаех”, „не разбрах”, „утре”, „е, нищо, нищо, какво толкова”.

 

Какво толкова ли?! Не приемам с твоите ниски постъпки, мотиви и цели за лична облага, да вредиш на мен и всички като мен!

 

Осъзнаването за Общност нараства.

Установява се усещането, че Един Е Всеки и Всички СА Едно...

 

Анна
По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

2 коментара:

 1. <3 Благодаря!!! Прекрасно и много силно послание. Не разбрах всичко, но то така си беше предвидено и в написаното. Някой от нас не успяват да се ориентират, не разбираме всичко... Но да бъдем търпеливи, ще дойде и преподреждането, ще се издигнем до яснотата... Прекрасно послание. Има още нещо. Възможно ли е да реагираме на светлинните кодове с кожни раздразнения... Нещо като слънчева алергия... Ако да, как да се лекува реакцията. Интуитивният ми отговор е пречистване... Много вода. Билки. Не само защо - босилек, коприва и маточина... Нямам представа дали това ще сработи :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, съвсем възможни са кожни раздразнения, защото точно пречистване се предизвика в енергиен, емоционален, физически план и ти можеш да подпомогнеш процеса. Пиенето на повече вода е задължително, а ако те привлича някоя билка, то значи има нещо полезно в етеричните й масла за теб. По принцип за всяко етерично масло има измерена честота на трептене в херцове, така че с някои светлинни кодове ще хармонират някои масла <3

   Изтриване