Top-ads

Статии


4, 6 и 9 Юни 2020 г. ми бяха разкрити като важни дати на духовни/енергийни изпити за отработеното и постигнатото от всеки един на индивидуално/лично ниво през последните четири месеца от Февруари до Май.

 

(Какво беше активно през тези месеци и какво беше „изискването” към нас, можете да си припомните в статията „Ретрограден Меркурий / Определяне на събитията в личната съдба през Март-Юни 2020”.)

 

Тестове за съвсем новото, което се е развило и разкрило в теб и степента, в която го въплъщаваш. Което означава, че всеки бива „наблюдаван”/„оценяван” не какви стари модели продължава да повтаря и захранва, но какво е качествено новото, с което „встъпва във” и което е в синхрон с Новата 5D+ Реалност.част 3 3D и 4D

5D до 12D


(Припомням, че това е представяне на етапите/нивата в Процеса по повдигане на Съзнанието от 3D в 12D, видени от моята вибрационна плоскост, така че следвайте ме в разкриването на цялата картина.)

5D е противоположно на 3D и с това носи усещане за повдигане в съвсем ново ниво, което е вярно и в същото време 5D не е крайната дестинация, а е преходно ниво, също като 4D, макар преживяването тук да е диаметрално противоположно.

Ако/докато в 4D целта е „разбиване на 3D/Его-конструкцията” и разпад на старото, което е болезнен и наситен с негативни преживявания процес, то в 5D целта е изграждане на новата Кристална конструкция/„скелет”, стабилната основа на новата Парадигма/Реалност.3D и 4D


Повдигането на съзнанието в действителност е връщане към изначалната Вибрация на Душата, от която тя е „слязла”, за да се въплъти в измерение от трета плътност (3D). „Повдигането” към 5D и нагоре е освобождаване от „обвивки” от по-плътни/ниски честоти на трептене и разкриване/достигане до Същността ти, което съвсем не означава, че е Процес, който ще (ти) се случи от само себе си, но е лична, вътрешна „работа”, която си дошъл да изпълниш в този Свят и в това Сега.

То е постоянна раздяла/изчистване/прекъсване на връзките със старото (3D) и зареждане на Новата по-високочестотна Енергия на Христовата/Кристална Съзнателност/Светлина.Смяна на Реалността


Всеки един феномен – човешки (напр. отношения), природен (напр. стихии), космичен (напр. гравитационни въздействия), физичен (напр. квантово преплитане) – включително повдигането на съзнанието, се основава на един и същ Процес и по този начин в основата си Всичко Е Едно (и също).

Човешките отношения, природните стихии, квантовото преплитане и преминаването на съзнанието/Светлината от една вибрационна степен в друга, са все електромагнитни въздействия/сили на привличане и отблъскване, промяна на енергийните връзки и преобразуване на материята (емоционална материя, идейна материя, духовна материя, физическа материя... – разликата е в плътността, силата и „твърдостта” на връзките между градивните частици) от едно състояние в друго, което определя еволюцията/инволюцията на всяко Нещо.