Top-ads

Статии

 

Дълбока мъка се освобождава в момента и е нормално да ви се доплаква без видима причина.

 

(„Невидимите”/вътрешните причини от своя страна, са конкретни и е нужно да бъдат разпознати и осветени. По този начин вълната от мъка изтича, иначе се установява като постоянна потиснатост и хронична, неясна неудовлетвореност.)

 

Други преживявания са:

  • Липса на интерес, нищо или поне обичайното не ти носи приятност и радост.
  • „Сърдечен стон”, тъга по нещо важно, но все така/все още непостигнато.
  • Физическа и енергийна раздяла с нещо/с всичко досегашно – чувстваш, че нищо не е същото. (вж. тук)
  • Едновременно с това обаче се случва и Проекция на миналото върху бъдещето - изглежда ти, че нищо ново няма да ти се случи и отново ще преживееш/ще преживяваш старото без край.
  • и др.

Парадокси.

Противоречащи си мисли, чувства и нагласи, които сменят настроението между оптимизъм и песимизъм, между вяра и неверие, между убеденост/знание и съмнение.

Неяснота отвътре.

Липса на установеност, структура, стабилност отвън.

 

В период като този, нараства вътрешната необходимост от насока и отговор какво да направим, какво се изисква от нас, защо сме тук, какъв е смисълът, какво следва.

 

Но.

В това Сега на голямо освобождаване и изчистване (което е все по-силно и води все по-дълбоко) с едновременно интегриране на нови Светлинни кодове и преработване/активиране на ДНК, може да забележите „изключване” на интуицията и невъзможност да се свържете с вътрешната навигация.

 

Когато вътрешният глас замлъкне и не получавате никакво напътствие и насока, то е защото сте стигнали до кръстопът, до място на пресичане на времеви линии, и от вас се изисква да направите избор - абсолютно автономно - накъде продължавате.

Щом изберете своето направление, интуицията отново ще ви заговори, посочвайки ви следващата ваша стъпка.

 

Когато е най-тихо и се чувствате оставени сами, цялата Вселена е затаила дъх в очакване какво ще изберете.

 

Буквално можеш да излезеш от една времева линия/живот и да влезеш в друга, предопределяйки цялото развитие за теб от тук нататък.

В такива моменти се изменят съдби!


(Пиша го с отговорност, видяла съм го. Един избор в един миг сменя цялата история за човека, който го е направил.)

 

Най-добрият съвет:

Поддържай чистота и истинност в Сърцето си и накъдето те води, следвай го смело и без страх – натам е „мястото” за теб в този свят...

 

Анна
В следващите месеци ще е различно.

Преместването започна!

За едни е физически буквално (макар че, в крайна сметка всички ще бъдем на ново „място” в следващите 2-3 години - може би по-скоро – във вид на местоживеене, работа, пренареждане удома, обкръжение, сърдечно партньорство и пр.), за други все още е само енергийно/емоционално/вътрешно.

 

Но.

И за едните и за другите това не е финалът и не е окончателният вариант.

 

В действителност в това непосредствено Сега, предприети стъпки на външна промяна, на физическо преместване и случване, могат и често са израз на желанието за смяна в живота ни, но вътрешно все още е налично задържане към досегашното положение/състояние от страх да се пусне контрола и да се пристъпи в неизвестността. По този начин, различното отвън вибрира с досегашната енергия отвътре.

В крайна сметка резултатите от взети решения, които се базират на страх от неизвестността и се проявяват като задържане в познат модел (дори и външно да изглежда, като че ни се случват промени) ще генерират/натрупат напрежение/заряд, който към края на годината би следвало да е достатъчен, за да взриви и разчупи конструкцията на страх, освобождавайки ни от тесните очертания, в които сами държим себе си, ограничаваме развитието си и блокираме Новото.

 

Пусни контрола!

Спри да анализираш и предричаш какво и как.

Приеми несигурността и бъди смел да СИ и да получиш повече!

 

Сега Е време на Движение.

Затегнете коланите, очаква се турболенция!

 

Какво означава това?

Да бъдете стабилни във вътрешния си Център, да не се разклащате и губите баланса си от всичко, което (ще) се случва около вас и което ще бъде много – много повече и по-силно от досега.

 

От Април визията ми е за помитане през есента с картина за Потоп, който отнася всичко.

И много нещо се отмива и приключва.

И всичко се размества и променя.

 

Накрая камък не остава необърнат и всичко е друго!

 

Искахме промяна.

Е, след десетилетия всеотдайна работа и висока цена, платена/вложена от безброй души/работници на Светлината, Сега е моментът, в който да изпитаме/изпитваме физически Процеса по промяна/смяна.

 

Няма причина за страх, всичко е нужно и на място!

 

Може да не ви харесва (няма да ни харесва).

Може да не ви е приятно (няма да ни е приятно).

Но!

Вършете вътрешната си работа,

БЪДЕТЕ Новата Енергия/Земя Сега

и оставете/позволете външното да се случи, така че да се развие по-бързо, да изтече по-скоро и да преминем отвъд в по-кратък срок.

 

---

В момента, в който този текст се пишеше, изглеждаше като че срокът по-скоро ще се удължи, отколкото да се скъси. Сега усещането се смени и дава индикация/уведомява, че Всичко е в Синхрон с органичния План, според който пикът на контракция, затягане и изстискване в енергиен план е Юли-Август, след което от Септември започва мощно Помитане/Отнасяне и Освобождение от всичко, което се извади/изпълзя на повърхността в месеците досега:

През Септември изчистване и освобождаване от Юни;

През Октомври от Май;

През Ноември от Април;

През Декември от Март, когато Процесът се физикализира от етерния свят и стартира във физическия.

 

Външно (ще) изглежда, че нещата се влошават, но Енергийно те вече се сменят, олекват от ниските вибрации и просветляват.

Как и с какво темпо Старата Парадигма ще се отмие и ще се установи Новата Реалност зависи от всеки от нас – от личното участие и от отговорното творене на живота, който искаме да БЪДЕ още СЕГА.

ЗА-ЕДНО

ОБЩ-ност

ЕДИН-Е-НИЕ в Христовата/Кристална 5D+ вибрация/Любов/Земя.

---

 

Постоянната ми визия за България е, че имаме защита от мощен колектив Висши Души и всеки път щом тази визия ми се изяви в мен напират сълзи в неизразима благодарност, защото каквото и да се случва тук, каквото и да се случи занапред, всички ние сме помилвани от невъобразимо по-лошо и тежко развитие.

 

Погледната като енергиен център България е „Чистилище” на огромна карма, не само наша, но е пречиствателен център за целия свят на определени вибрационни потоци/енергии/съзнателности/цели.

Ето защо тук е трудно нещата да бъдат подредени и уредени, и пред всичко и всеки са постоянни ограничения и препятствия.


Справянето с всяка трудност тук е отработване на негативен конструкт, който след това приключва/отпада за всички.


Създаденото, изграденото (нещо) Добро тук е със заряд да трансформира света, защото неговото раждане е алхимично преработване на всичко негативно, което е спъвало и противодействало появата му, и Е победа на Божественото, на Светлината.


Успеем ли да се справим с тази толкова отговорна енергийна/духовна задача – да преработим нисковибрационното, което се завихря тук, да спрем да го репликираме, физикализираме, приемаме и живеем - България ще бъде Рай и съм щастлива, че най-после сама виждам смисъла на думите на всички мъдри предци, които го (предс)казваха досега.

Толкова чиста, толкова искряща, толкова кристална Е Енергията на България в нейния органичен вид.

Изчистим ли я, върнем ли я към това органично ниво (което става през самите нас) ТОВА ще СМЕ НИЕ!

 

И ще завърша с едно изречение, което ми проговори веднага щом го чух:

 

Ние сме прародителите на бъдещите поколения.

 

Какво искаме да им оставим?

Как искаме да ни помнят?...

 


Анна

 снимка: Pepe Soho

Като цяло хората се щурат в много бързи темпове, тичайки към кой знае къде за кой знае какво. И докато припираме все повече и повече, ние рядко се спираме, за да се запитаме защо бързаме толкова много.

 

То е несъзнателен механизъм на непрекъснат цикъл на стрес. Аз го наричам „стресова зависимост”. Да, точно така, приливът адреналин, който се усилва от стреса, наистина може да се превърне в пристрастяващ наркотик.

 

В Тантра използваме всичко от живота като врата към разширеното съзнание, включително стреса.

 

За тази медитация можеш да бъдеш на закрито или навън в природата.

Започни да се щураш, да вървиш насам-натам, като че се движиш към много важна цел.

Продължавай да се щураш и в това лутане и бързане насочи цялото си внимание към онази движеща сила вътре в теб, която те кара да пришпорваш и да бързаш, позволи на стреса да се разлее и да го преживееш изцяло.

 

Продължавай да се движиш, докато се изтощиш напълно и тялото ти просто падне на пода. Това не трябва да е твое решение да легнеш долу. За да вкусиш нектара на тази медитация, трябва да оставиш тялото си да се свлече от умора.

Щом тялото ти падне, изведнъж и в твоята психика пада целта, върху която си бил фиксиран; внезапна промяна се случва и умът се изключва.

 

По този начин можеш да изпиташ дълбокото сливане с твоята извечна същност, която е отвъд ума и тялото и която сега ти се разкрива...

 


от Ma Ananda Sarita,

световен тантра учител и мистикснимка: Dan Hecho
Отсъствието ми не означава, че нищо не се случва и нямам какво да кажа в това Сега,

напротив,

означава, че много и значими развития протичат едновременно, поради което всички души отдадени на/в Процеса по повдигане и въплъщаване на Съзнанието са в постоянна заетост.

 

Всяка минута е работа в духовен/енергиен план: задачи, уроци, потоци нова информация/Знание, интегриране, прилагане, изключване/включване на реалности... ВСИЧКО.

 

Понякога линейното време и личната енергия не достигат, за да се физикализира информацията в статии.

А понякога знанието не бива да се споделя все още...

 

Този текст се написа преди време, но някак все се отлагаше за публикуване и едва сега разбрах защо.

 

За най-малките неща е нужна най-много работа.

За най-малките неща са необходими най-много време и отдаденост, за да се постигнат и придобият, да станат твое умение и същност.

 

Продължавайте добрата си работа, Сияйни Сърца!


За всеки, който търси лични насоки и подкрепа във всичко, което протича в това Сега -  тук съм! Информация в менюто на блога.


Анна 


 

Разпадът е постоянен в това Сега - от микро (индивидуално) до макро (глобално) ниво и мнозина, докато са фокусирани в събарянето на едно, ще се окажат изненадани (и неподготвени) от разрухата в собствения им дом/живот.

 

Установяването на Новото/съграждането е постоянно в това Сега и не малко хора, отдадени изцяло на рушенето на нещо извън тях, в един момент ще открият, че се намират сред руини или в „Нищото”/нищо не са придобили и са пропуснали възможности (време, енергия) за съграждане в живота си.

 

Затова.

 

Дръжте фокус върху онова,

което е в способностите ви

да творите,

да подобрявате,

да повдигате,

да раждате!

 

Дръжте фокус върху Доброто развитие!

 

(Рудолф Щайнер използва понятието „сакраментализъм”: всяка една мисловна, емоционална и волева твоя изява да бъде продиктувана/заредена от високи морални помисли и възвишени идеали; всяка твоя мисъл, всяко твое чувство, всяко твое действие/постъпка, да бъде сакрално, свещено.)

 

В момента

 

(с усилване и с постоянство – това не е еднократно/временно, а Е настоящата действителност)

 

текат два потока:

на „позитивно”/съграждащо развитие и на „негативно”/разпадащо развитие (като преживяване в дадения момент/ситуация и/или като последващ резултат)

и е толкова лесно подхлъзването към отрицателните сценарии.

 

Но.

 

В който Поток се намираш, това е, което преживяваш!

 

Затова,

когато пристъпвате към някакво действие,

когато ви предстои някаква работа/среща/нещо,

щом усетите, че в ума ви се появява представа за спънки, пречки, закъснение, неприятности, провал, кажете:

 

„Не, благодаря. Това вече съм го опитвал и не ми харесва. Сега искам да опитам по нов, лек и приятен начин.”

 

и сменете в себе си усещането за трудности, с усещане за плавно протичане; усещането за конфликт, с усещане за разбирателство; нагласата за противопоставяне с нагласа за единение и т.н.

 

Негативният сценарий ще се повява отново и отново, ще се промъква периодично и ще ви примамва да влезете в него и да участвате, да захранвате тази нисковибрационна времева линия/история.

 

Вашата задача в това Сега е да избирате и да творите

само онова, което е Чисто,

само онова, което е Светло,

зареждайки/подкрепяйки единствено историите с висш/добър развой за всички.

 

(Обърнете внимание, че има огромна разлика между това да рушиш старото, да събаряш стени, за да стигнеш до новото и това Да Съграждаш Новото Сега. Настройте сетивата си да долавят разликата и използвайте това знание като коректив.

Дали Енергията в момента „събаря” или „гради/твори”, дали ТИ в момента „събаряш” или „градиш/твориш” означава съвсем различно развитие, две съвсем различни времеви линии/резултати/преживявания от това.)

 

В моменти на отчаяние и загуба на вяра и надежда, че нещо ще се промени, че нещо ще се подобри за вас, помнете, че:

  • Нещата не са, каквито изглеждат отвън.
  • Всичко е в движение и в неяснота за човешкото възприятие, защото Сега всяка съдба, всеки живот е в Процес на пренаписване, така че да бъде в съответствие с идентичността, същността, нивото съзнателност и духовната вибрация, които индивидът (Ти) е развил/разкрил досега и енергийно е заявил (излъчва постоянно) посоката, в която иска да продължи.
  • Новите пътища се зареждат.
  • За никой нищо няма да остане същото.

И макар да звучи, като Процес, който се случва на нас под ръководството на Сила отвъд, то е Процес на постоянно съ-творчество с наше неразривно участие.


И страхът, и вярата изискват да вярваш в нещо, което не можеш да видиш, понеже все още не съществува.

Така че въпросът, който трябва да си зададеш е:

В какво искам да вярвам – в най-лошия сценарий или в най-добрия?

 

Миг по миг всеки избира...