Top-ads

Статии


В следващите месеци ще е различно.

Преместването започна!

За едни е физически буквално (макар че, в крайна сметка всички ще бъдем на ново „място” в следващите 2-3 години - може би по-скоро – във вид на местоживеене, работа, пренареждане удома, обкръжение, сърдечно партньорство и пр.), за други все още е само енергийно/емоционално/вътрешно.

 

Но.

И за едните и за другите това не е финалът и не е окончателният вариант.

 

В действителност в това непосредствено Сега, предприети стъпки на външна промяна, на физическо преместване и случване, могат и често са израз на желанието за смяна в живота ни, но вътрешно все още е налично задържане към досегашното положение/състояние от страх да се пусне контрола и да се пристъпи в неизвестността. По този начин, различното отвън вибрира с досегашната енергия отвътре.

В крайна сметка резултатите от взети решения, които се базират на страх от неизвестността и се проявяват като задържане в познат модел (дори и външно да изглежда, като че ни се случват промени) ще генерират/натрупат напрежение/заряд, който към края на годината би следвало да е достатъчен, за да взриви и разчупи конструкцията на страх, освобождавайки ни от тесните очертания, в които сами държим себе си, ограничаваме развитието си и блокираме Новото.

 

Пусни контрола!

Спри да анализираш и предричаш какво и как.

Приеми несигурността и бъди смел да СИ и да получиш повече!

 

Сега Е време на Движение.

Затегнете коланите, очаква се турболенция!

 

Какво означава това?

Да бъдете стабилни във вътрешния си Център, да не се разклащате и губите баланса си от всичко, което (ще) се случва около вас и което ще бъде много – много повече и по-силно от досега.

 

От Април визията ми е за помитане през есента с картина за Потоп, който отнася всичко.

И много нещо се отмива и приключва.

И всичко се размества и променя.

 

Накрая камък не остава необърнат и всичко е друго!

 

Искахме промяна.

Е, след десетилетия всеотдайна работа и висока цена, платена/вложена от безброй души/работници на Светлината, Сега е моментът, в който да изпитаме/изпитваме физически Процеса по промяна/смяна.

 

Няма причина за страх, всичко е нужно и на място!

 

Може да не ви харесва (няма да ни харесва).

Може да не ви е приятно (няма да ни е приятно).

Но!

Вършете вътрешната си работа,

БЪДЕТЕ Новата Енергия/Земя Сега

и оставете/позволете външното да се случи, така че да се развие по-бързо, да изтече по-скоро и да преминем отвъд в по-кратък срок.

 

---

В момента, в който този текст се пишеше, изглеждаше като че срокът по-скоро ще се удължи, отколкото да се скъси. Сега усещането се смени и дава индикация/уведомява, че Всичко е в Синхрон с органичния План, според който пикът на контракция, затягане и изстискване в енергиен план е Юли-Август, след което от Септември започва мощно Помитане/Отнасяне и Освобождение от всичко, което се извади/изпълзя на повърхността в месеците досега:

През Септември изчистване и освобождаване от Юни;

През Октомври от Май;

През Ноември от Април;

През Декември от Март, когато Процесът се физикализира от етерния свят и стартира във физическия.

 

Външно (ще) изглежда, че нещата се влошават, но Енергийно те вече се сменят, олекват от ниските вибрации и просветляват.

Как и с какво темпо Старата Парадигма ще се отмие и ще се установи Новата Реалност зависи от всеки от нас – от личното участие и от отговорното творене на живота, който искаме да БЪДЕ още СЕГА.

ЗА-ЕДНО

ОБЩ-ност

ЕДИН-Е-НИЕ в Христовата/Кристална 5D+ вибрация/Любов/Земя.

---

 

Постоянната ми визия за България е, че имаме защита от мощен колектив Висши Души и всеки път щом тази визия ми се изяви в мен напират сълзи в неизразима благодарност, защото каквото и да се случва тук, каквото и да се случи занапред, всички ние сме помилвани от невъобразимо по-лошо и тежко развитие.

 

Погледната като енергиен център България е „Чистилище” на огромна карма, не само наша, но е пречиствателен център за целия свят на определени вибрационни потоци/енергии/съзнателности/цели.

Ето защо тук е трудно нещата да бъдат подредени и уредени, и пред всичко и всеки са постоянни ограничения и препятствия.


Справянето с всяка трудност тук е отработване на негативен конструкт, който след това приключва/отпада за всички.


Създаденото, изграденото (нещо) Добро тук е със заряд да трансформира света, защото неговото раждане е алхимично преработване на всичко негативно, което е спъвало и противодействало появата му, и Е победа на Божественото, на Светлината.


Успеем ли да се справим с тази толкова отговорна енергийна/духовна задача – да преработим нисковибрационното, което се завихря тук, да спрем да го репликираме, физикализираме, приемаме и живеем - България ще бъде Рай и съм щастлива, че най-после сама виждам смисъла на думите на всички мъдри предци, които го (предс)казваха досега.

Толкова чиста, толкова искряща, толкова кристална Е Енергията на България в нейния органичен вид.

Изчистим ли я, върнем ли я към това органично ниво (което става през самите нас) ТОВА ще СМЕ НИЕ!

 

И ще завърша с едно изречение, което ми проговори веднага щом го чух:

 

Ние сме прародителите на бъдещите поколения.

 

Какво искаме да им оставим?

Как искаме да ни помнят?...

 


Анна

 снимка: Pepe Soho

Като цяло хората се щурат в много бързи темпове, тичайки към кой знае къде за кой знае какво. И докато припираме все повече и повече, ние рядко се спираме, за да се запитаме защо бързаме толкова много.

 

То е несъзнателен механизъм на непрекъснат цикъл на стрес. Аз го наричам „стресова зависимост”. Да, точно така, приливът адреналин, който се усилва от стреса, наистина може да се превърне в пристрастяващ наркотик.

 

В Тантра използваме всичко от живота като врата към разширеното съзнание, включително стреса.

 

За тази медитация можеш да бъдеш на закрито или навън в природата.

Започни да се щураш, да вървиш насам-натам, като че се движиш към много важна цел.

Продължавай да се щураш и в това лутане и бързане насочи цялото си внимание към онази движеща сила вътре в теб, която те кара да пришпорваш и да бързаш, позволи на стреса да се разлее и да го преживееш изцяло.

 

Продължавай да се движиш, докато се изтощиш напълно и тялото ти просто падне на пода. Това не трябва да е твое решение да легнеш долу. За да вкусиш нектара на тази медитация, трябва да оставиш тялото си да се свлече от умора.

Щом тялото ти падне, изведнъж и в твоята психика пада целта, върху която си бил фиксиран; внезапна промяна се случва и умът се изключва.

 

По този начин можеш да изпиташ дълбокото сливане с твоята извечна същност, която е отвъд ума и тялото и която сега ти се разкрива...

 


от Ma Ananda Sarita,

световен тантра учител и мистикснимка: Dan Hecho
Отсъствието ми не означава, че нищо не се случва и нямам какво да кажа в това Сега,

напротив,

означава, че много и значими развития протичат едновременно, поради което всички души отдадени на/в Процеса по повдигане и въплъщаване на Съзнанието са в постоянна заетост.

 

Всяка минута е работа в духовен/енергиен план: задачи, уроци, потоци нова информация/Знание, интегриране, прилагане, изключване/включване на реалности... ВСИЧКО.

 

Понякога линейното време и личната енергия не достигат, за да се физикализира информацията в статии.

А понякога знанието не бива да се споделя все още...

 

Този текст се написа преди време, но някак все се отлагаше за публикуване и едва сега разбрах защо.

 

За най-малките неща е нужна най-много работа.

За най-малките неща са необходими най-много време и отдаденост, за да се постигнат и придобият, да станат твое умение и същност.

 

Продължавайте добрата си работа, Сияйни Сърца!


За всеки, който търси лични насоки и подкрепа във всичко, което протича в това Сега -  тук съм! Информация в менюто на блога.


Анна 


 

Разпадът е постоянен в това Сега - от микро (индивидуално) до макро (глобално) ниво и мнозина, докато са фокусирани в събарянето на едно, ще се окажат изненадани (и неподготвени) от разрухата в собствения им дом/живот.

 

Установяването на Новото/съграждането е постоянно в това Сега и не малко хора, отдадени изцяло на рушенето на нещо извън тях, в един момент ще открият, че се намират сред руини или в „Нищото”/нищо не са придобили и са пропуснали възможности (време, енергия) за съграждане в живота си.

 

Затова.

 

Дръжте фокус върху онова,

което е в способностите ви

да творите,

да подобрявате,

да повдигате,

да раждате!

 

Дръжте фокус върху Доброто развитие!

 

(Рудолф Щайнер използва понятието „сакраментализъм”: всяка една мисловна, емоционална и волева твоя изява да бъде продиктувана/заредена от високи морални помисли и възвишени идеали; всяка твоя мисъл, всяко твое чувство, всяко твое действие/постъпка, да бъде сакрално, свещено.)

 

В момента

 

(с усилване и с постоянство – това не е еднократно/временно, а Е настоящата действителност)

 

текат два потока:

на „позитивно”/съграждащо развитие и на „негативно”/разпадащо развитие (като преживяване в дадения момент/ситуация и/или като последващ резултат)

и е толкова лесно подхлъзването към отрицателните сценарии.

 

Но.

 

В който Поток се намираш, това е, което преживяваш!

 

Затова,

когато пристъпвате към някакво действие,

когато ви предстои някаква работа/среща/нещо,

щом усетите, че в ума ви се появява представа за спънки, пречки, закъснение, неприятности, провал, кажете:

 

„Не, благодаря. Това вече съм го опитвал и не ми харесва. Сега искам да опитам по нов, лек и приятен начин.”

 

и сменете в себе си усещането за трудности, с усещане за плавно протичане; усещането за конфликт, с усещане за разбирателство; нагласата за противопоставяне с нагласа за единение и т.н.

 

Негативният сценарий ще се повява отново и отново, ще се промъква периодично и ще ви примамва да влезете в него и да участвате, да захранвате тази нисковибрационна времева линия/история.

 

Вашата задача в това Сега е да избирате и да творите

само онова, което е Чисто,

само онова, което е Светло,

зареждайки/подкрепяйки единствено историите с висш/добър развой за всички.

 

(Обърнете внимание, че има огромна разлика между това да рушиш старото, да събаряш стени, за да стигнеш до новото и това Да Съграждаш Новото Сега. Настройте сетивата си да долавят разликата и използвайте това знание като коректив.

Дали Енергията в момента „събаря” или „гради/твори”, дали ТИ в момента „събаряш” или „градиш/твориш” означава съвсем различно развитие, две съвсем различни времеви линии/резултати/преживявания от това.)

 

В моменти на отчаяние и загуба на вяра и надежда, че нещо ще се промени, че нещо ще се подобри за вас, помнете, че:

  • Нещата не са, каквито изглеждат отвън.
  • Всичко е в движение и в неяснота за човешкото възприятие, защото Сега всяка съдба, всеки живот е в Процес на пренаписване, така че да бъде в съответствие с идентичността, същността, нивото съзнателност и духовната вибрация, които индивидът (Ти) е развил/разкрил досега и енергийно е заявил (излъчва постоянно) посоката, в която иска да продължи.
  • Новите пътища се зареждат.
  • За никой нищо няма да остане същото.

И макар да звучи, като Процес, който се случва на нас под ръководството на Сила отвъд, то е Процес на постоянно съ-творчество с наше неразривно участие.


И страхът, и вярата изискват да вярваш в нещо, което не можеш да видиш, понеже все още не съществува.

Така че въпросът, който трябва да си зададеш е:

В какво искам да вярвам – в най-лошия сценарий или в най-добрия?

 

Миг по миг всеки избира...

 
В това Сега:

Появата на определени обществени настроения/фокус/съзнание мигновено ражда „необходимостта” от предпазни средства за спиране на разпространението.

 

Поемаме дълбоко въздух...

Издишаме.

Усмихваме се със знанието, че всичко е на ред.

 

Преди всяко разширение е контракция!

 

Както и да изглеждат нещата отвън, това са времена, в които:

Всеки да свали маските, които носи

и да се видят истинските лица.

Всеки да каже истините, които е затварял устата си да изрече

и лъжите да се осветят.

Всеки да премахне огражденията, в които сам е приемал да бъде

и да се постигне Свобода на

СебеИзразяване,

СебеОсъществяване,

БЪДЕНЕ.

 

Истината е, че толкова пъти ще бъдат поставяни ограничения, колкото пъти е необходимо за всички нас да повдигнем индивидуалната си съзнателност/вибрация и оттам – колективната такава.

 

Поддържайте висшите реалности и не се разсейвайте със замаскирани неща.

Един по един слоевете отпадат.

Една по една се увеличават душите, пробудени и носещи Новата Светлина.

 

 

 

П.П.

На 21 Юни осезаемо се установи съвсем нова Енергия, съвсем нова енергийна конструкция, върху която (ще) се гради Реалността.

 

На 22 Юни се събудих и това беше абсолютно ново усещане – сюрреалистично, като във филм, в който героят се буди в спалнята си, в къщата си, но реалността е различна и на него му е нужно време да се ориентира в същността на нещата и да разбере новия начин, по който трябва да бъде.

 

Започнах деня си обичайно, но всичко беше някак спънато. Мъничко нещо трябваше да променям, но беше необходимо калибриране, защото не се получаваше гладко и леко по досегашния начин.

 

На 23 Юни от сутринта енергийно Земята/Тук/тази „реалност” беше капсулирана и имаше усещане, че Висшите Сили са отвъд и без участие и намеса в това Сега. Като че сме оставени на самите себе си - да свършим, каквото свършим - а после/скоро ще се стовари нещо толкова голямо, нещо толкова изискващо и нетърпящо възражения, което ще смаже изпълзялото Сега.

 

Излязох до магазина и се изненадах (не гледам/чета новини) – стара реалност се разиграваше отново...

 

... В следващите месеци Новото ще се разгърне и проясни, ставайки по-осезаемо и придобивайки форма.

 

От висша перспектива ограниченията Сега са необходими за енергийно обработване, настройване, свикване и ориентир кой си и как се правят/случват нещата вече и от тук нататък.

 

Вършете вътрешната си работа.

Проявявайте търпение към себе си и към околните.

Давайте пространство на всеки да се справи/обработи необходимото със собственото си темпо.

 

Дръжте Любовта като основа.

 

И тази вълна ще отмине...

 


Анна