Top-ads

Статии


В това Сега:

Появата на определени обществени настроения/фокус/съзнание мигновено ражда „необходимостта” от предпазни средства за спиране на разпространението.

 

Поемаме дълбоко въздух...

Издишаме.

Усмихваме се със знанието, че всичко е на ред.

 

Преди всяко разширение е контракция!

 

Както и да изглеждат нещата отвън, това са времена, в които:

Всеки да свали маските, които носи

и да се видят истинските лица.

Всеки да каже истините, които е затварял устата си да изрече

и лъжите да се осветят.

Всеки да премахне огражденията, в които сам е приемал да бъде

и да се постигне Свобода на

СебеИзразяване,

СебеОсъществяване,

БЪДЕНЕ.

 

Истината е, че толкова пъти ще бъдат поставяни ограничения, колкото пъти е необходимо за всички нас да повдигнем индивидуалната си съзнателност/вибрация и оттам – колективната такава.

 

Поддържайте висшите реалности и не се разсейвайте със замаскирани неща.

Един по един слоевете отпадат.

Една по една се увеличават душите, пробудени и носещи Новата Светлина.

 

 

 

П.П.

На 21 Юни осезаемо се установи съвсем нова Енергия, съвсем нова енергийна конструкция, върху която (ще) се гради Реалността.

 

На 22 Юни се събудих и това беше абсолютно ново усещане – сюрреалистично, като във филм, в който героят се буди в спалнята си, в къщата си, но реалността е различна и на него му е нужно време да се ориентира в същността на нещата и да разбере новия начин, по който трябва да бъде.

 

Започнах деня си обичайно, но всичко беше някак спънато. Мъничко нещо трябваше да променям, но беше необходимо калибриране, защото не се получаваше гладко и леко по досегашния начин.

 

На 23 Юни от сутринта енергийно Земята/Тук/тази „реалност” беше капсулирана и имаше усещане, че Висшите Сили са отвъд и без участие и намеса в това Сега. Като че сме оставени на самите себе си - да свършим, каквото свършим - а после/скоро ще се стовари нещо толкова голямо, нещо толкова изискващо и нетърпящо възражения, което ще смаже изпълзялото Сега.

 

Излязох до магазина и се изненадах (не гледам/чета новини) – стара реалност се разиграваше отново...

 

... В следващите месеци Новото ще се разгърне и проясни, ставайки по-осезаемо и придобивайки форма.

 

От висша перспектива ограниченията Сега са необходими за енергийно обработване, настройване, свикване и ориентир кой си и как се правят/случват нещата вече и от тук нататък.

 

Вършете вътрешната си работа.

Проявявайте търпение към себе си и към околните.

Давайте пространство на всеки да се справи/обработи необходимото със собственото си темпо.

 

Дръжте Любовта като основа.

 

И тази вълна ще отмине...

 


Анна

СЕГА

 

 

„Сутра (афоризъм): ТИ СИ ОТГОВОРЕН

 

Обикновеният ум винаги прехвърля отговорността върху някой друг. Винаги другият те кара да страдаш. Жена ти те кара да страдаш, мъжът ти те кара да страдаш, родителите ти те карат да страдаш, децата ти те карат да страдаш, или финансовата система на обществото, капитализмът, комунизмът, фашизмът, преобладаващата политическа идеология, социалната структура или съдбата, кармата, Господ... наречете го, както искате!

 

Извинения, извинения, извинения – извинения, само за да избегнеш една единствена истина, че

„Аз съм отговорен за себе си. Никой друг не е отговорен за мен - абсолютно и изцяло това е моя отговорност. КАКВОТО И ДА СЪМ, АЗ СЪМ МОЕ СОБСТВЕНО ТВОРЕНИЕ.”

 

Това е значението на сутрата:

Прехвърли вината върху един и този един си Ти.

 

Щом това прозрение стане част от теб:

„Аз съм отговорен за моя живот – за всички мои страдания, за моите болки, за всичко, което ми се е случило и ми се случва. Аз го избрах по този начин. Това са семената, които посях и сега това са плодовете, които жъна. Аз съм отговорен.”

 

Щом това прозрение стане естествено разбиране в теб, тогава всичко друго става просто.

 

Тогава животът завива в друга посока и поема в ново измерение. Това измерение е преобразуване, революция, промяна – защото веднъж разбрал, че аз съм отговорен, аз вече знам, че мога да пусна всичко във всеки момент, в който реша. Никой не може да ме спре от освобождението.

 

Може ли някой да ти попречи да оставиш нещастието; да трансформираш своето нещастие в блаженство?

Никой.

Дори да си в килия, окован и затворен, никой не може да държи в плен ТЕБ.

 

 

Следващата сутра: БЪДИ БЛАГОДАРЕН ЗА ВСЕКИ

 

Бъди благодарен за всеки, защото всеки създава условие за теб да бъдеш трансформиран – дори тези, които смяташ, че ти пречат; дори тези, които мислиш, че са врагове.

 

Твоите приятели, твоите врагове, добрите хора и лошите хора, благоприятните обстоятелства и неблагоприятните обстоятелства – всички заедно създават контекста, в който ти можеш да бъдеш трансформиран и да станеш Буда.

 

Бъди благодарен за всички – за тези, които са ти помогнали, за тези, които са ти пречели и за онези, които са били безразлични.

 

Бъди благодарен за всички.” (Ошо)

 

 

 

Толкова много възможности да бъдеш Отговорен и Благодарен в това Сега, изпълнено с разнообразие от съзнания, възприятия, поведения, цели и желания... контекст, в който всеки миг можеш да бъдеш трансформиран.

 

Толкова много възможности да БЪДЕШ повече и да създаваш по-добро във всеки момент, в който Това-Което-Е (всяко едно обстоятелство, всяко едно събитие, всеки един развой, написаното, казаното, направеното) разкрива истинското лице на всичко, и всеки от нас може да избира Себе Си (кой си, какъв си) и Реалността, в която вярва, която иска и която създава/живее...

 

Влагайте енергията си в съграждане, ниските реалности са в естествен разпад.

Животът, който искате е вътре във вас.

Личният пример е начинът да го сътворите отвън...

 

Анна

 снимка: Светлана Беляева 


4, 6 и 9 Юни 2020 г. ми бяха разкрити като важни дати на духовни/енергийни изпити за отработеното и постигнатото от всеки един на индивидуално/лично ниво през последните четири месеца от Февруари до Май.

 

(Какво беше активно през тези месеци и какво беше „изискването” към нас, можете да си припомните в статията „Ретрограден Меркурий / Определяне на събитията в личната съдба през Март-Юни 2020”.)

 

Тестове за съвсем новото, което се е развило и разкрило в теб и степента, в която го въплъщаваш. Което означава, че всеки бива „наблюдаван”/„оценяван” не какви стари модели продължава да повтаря и захранва, но какво е качествено новото, с което „встъпва във” и което е в синхрон с Новата 5D+ Реалност.част 3 3D и 4D

5D до 12D


(Припомням, че това е представяне на етапите/нивата в Процеса по повдигане на Съзнанието от 3D в 12D, видени от моята вибрационна плоскост, така че следвайте ме в разкриването на цялата картина.)

5D е противоположно на 3D и с това носи усещане за повдигане в съвсем ново ниво, което е вярно и в същото време 5D не е крайната дестинация, а е преходно ниво, също като 4D, макар преживяването тук да е диаметрално противоположно.

Ако/докато в 4D целта е „разбиване на 3D/Его-конструкцията” и разпад на старото, което е болезнен и наситен с негативни преживявания процес, то в 5D целта е изграждане на новата Кристална конструкция/„скелет”, стабилната основа на новата Парадигма/Реалност.