Top-ads

Повдигане и въплъщаване на Съзнанието (#4) / 5D до 12D

Време за четене:
От Коментар от Сърце


част 3: 3D и 4D


част 4

5D до 12D(Припомням, че това е представяне на етапите/нивата в Процеса по повдигане на Съзнанието от 3D в 12D, видени от моята вибрационна плоскост, така че следвайте ме в разкриването на цялата картина.)


5D е противоположно на 3D и с това носи усещане за повдигане в съвсем ново ниво, което е вярно и в същото време 5D не е крайната дестинация, а е преходно ниво, също като 4D, макар преживяването тук да е диаметрално различно.

Ако/докато в 4D целта е „разбиване на 3D/Его-конструкцията” и разпад на старото, което е болезнен и наситен с негативни преживявания процес, то в 5D целта е изграждане на новата Кристална конструкция/„скелет”, стабилната основа на новата Парадигма/Реалност.

5D е помиряването на противоречията, хармонирането, балансирането, възприятието за Единство/Един-е-Ние, връзката със собствената Сила/Същност, осъзнаването и поемането на отговорност за личната реалност (твоите мисли, чувства, решения, отношения, всичко, което присъства във физическия ти свят, зависят единствено от теб и от нищо/никой отвън), поставянето на Същността пред притежанието.

(Да БЪДЕШ е приоритет, да ИМАШ е следствие, тъй като всички ресурси зависят от и идват, за да случваш и осъществяваш Себе Си, своите духовни цели и мисии, да реализираш и развиваш своите способности, а не обратното – да използваш способностите си, за да постигаш и получаваш ресурси.
Ресурсите са средство, не цел.)

В 5D вътрешното и външно чистене продължава (същото е и в следващите нива), но Его-борбата отслабва все повече и повече до пълното й отпадане в един момент по-нататък, и вместо болка и страдание, усещането е за вдъхновение и Любов/Светлина.

С повдигането на съзнанието в по-висшите честоти, общото преживяване става на плавност, на лекота, на радост и божествена благодат, а моментите на изчистване/преработване/сътресение се преминават много по-бързо, без да повлияват и без да се отразяват върху реалността ти; случват се някак странично, като процес, който наблюдаваш и хем участваш в него/случваш го, хем не СИ нищо от протичащото – не си емоцията, която е активирана, а си поле, през което емоционалната вълна протича, нещо което ти осъзнаваш и направляваш, подпомагайки и ускорявайки изтичането и изчистването на вълната.

5D е чувство за Свобода, за излизане от твърде тесните (Его) рамки, в които си бил досега.

И ако в 3D и 4D си се борил с цената на всичко, за да задържиш старото, защото ти е носило чувство за сигурност и стабилност, то в 5D за нищо на света не би се върнал назад и в някакъв първоначален период от встъпването ти в 5D ти се иска да крещиш към всички: „Пуснете се! Няма да останете без нищо! Ще получите много повече и много по-добро!”

5D е усещането за Рай...

... което се усилва, нараства и установява като норма в нивата на 6D-11D.

„Тук” вече сме във вибрационното поле на въплъщаването, което е постоянно и непрестанно активиране на светлинни кодове (кодове на Свободата, Справедливостта, Божествената Неутралност, Хуманитаризма, Енергийната Филантропия и мн. др.), тяхното интегриране в собственото енергийно поле/конструкция и вписването им като съставна/същностна част в енергийния ти блупринт.

Код след код - зареждане на Цялата Програма и въплъщаване на новия Морал, новите Ценности, новите „Как” (начини за правене на всичко и начини да БЪДЕШ в този Свят, които трябва да научиш, защото всичко е съвсем различно от досегашното).

Ти ставаш Новата Съзнателност.
Ти вече СИ Новата Съзнателност.
Което означава, че вибрираш (буквално, физически), излъчваш, функционираш от съвсем различна вибрационна плоскост.

В 6D-11D „обличаме” скелета, изграден в 5D и цялата ти същност/идентичност, цялата ти Реалност преминават изцяло в Новата Парадигма, където нищо не е както преди и където „преди” започва да избледнява, така че в един момент напълно забравяш старата си идентичност и ти вече СИ „прероден” в нова.

Целият процес по въплъщаване

(който е многопластов и мащабен сам по себе си и е повдигане на физическото тяло в Светлинно-физическо-Тяло, способно да приеме и задържи, без да се разруши, по-силната вибрация на по-висшата съзнателност)

изисква пълно изчистване на физическото тяло от кодираните в ДНК стари програми на оцеляване, борба, разделение, кармични преповтаряния... всичко... толкова дълбоко закостеняло/вкостено, че „изкъртването” на някои от тези програми се усеща като физическа болка в самите кости и зъби.

Всичко трябва да бъде преработено/изчистено/изключено на молекулярно/ДНК ниво.

6D-11D е ДНК преконфигуриране с „изключване” на старата реалност и „включване” на новата, като всеки сам избира каква реалност (новата история, в която ще живееш от тук нататък) да бъде активирана за него.

6D-11D е „мястото”, в което Душата избира своята нова „инкарнация”.
Да.
Без физическа смърт, това, в което участваме в момента, е излизане от един живот и влизане в съвсем нов (ново-раждане, пре-раждане).

12D е Новият Живот.
12D е новото базисно ниво, качествено надграденото 3D (12 → 1+2=3), следващата вибрационна равнина в еволюционната спирала на Съзнанието.

Тук цялото ти същество Е тази вибрация.
Тук цялата Парадигма Е тази вибрация.
А 3D е нещо много, много далечно, което може да бъде наблюдавано, но не и преживявано, тъй като енергийната разлика между 3D и 12D е толкова голяма, че слизането до това ниво и контактът с 3D, е изключително енергоемко, до степен, че е неоправдано, освен в екстремни случаи, които изискват участие и намеса.

Следващото базисно ниво е 21D (за достигането на което се преминава през 13D-14D като преходни и 15D-20D като въплъщаващи), което ме изпълва с голяма радост и въодушевление, но не мога да кажа в какво се изразява.

В това Сега на Земята наша цел е 12D.

За някои „целта” е 5D, основано на възприятието, че нивата на съзнание са 3D (база), 4D (преход), 5D (база), 6D (преход) и т.н., което не е в противоречие с представеното от мен, описващо подфазите на целия този ма-си-вен Процес на преминаване от едно базисно ниво на съзнание в следващото, който Процес живеем/участваме/случваме Сега...
По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: