Top-ads

Повдигане и въплъщаване на Съзнанието (#2) / Смяна на Реалността

Време за четене:
От Коментар от Сърце
част 2

Смяна на РеалносттаВсеки един феномен – човешки (напр. отношения), природен (напр. стихии), космичен (напр. гравитационни въздействия), физичен (напр. квантово преплитане) – включително повдигането на съзнанието, се основава на един и същ Процес и по този начин в основата си Всичко Е Едно (и също).

Човешките отношения, природните стихии, квантовото преплитане и преминаването на съзнанието/Светлината от една вибрационна степен в друга, са все електромагнитни въздействия/сили на привличане и отблъскване, промяна на енергийните връзки и преобразуване на материята (емоционална материя, идейна материя, духовна материя, физическа материя... – разликата е в плътността, силата и „твърдостта” на връзките между градивните частици) от едно състояние в друго, което определя еволюцията/инволюцията на всяко Нещо.

Раждане-смърт-прераждане в непрестанен цикъл.

Веднъж разбран/видян, този Процес се открива навсякъде и обяснява Всичко.
(Като сега най-осезаемо е протичането Му на ниво Повдигане на Съзнанието и именно чрез това този Процес най-лесно може да бъде разбран/усетен от всички.)

Стеснение – Повдигане – Разширение
Ограничение/Натиск – Усилване на напрежението/Взрив – (Изкристализиране на) Нова форма
Разруха (на познатото) – Разкриване/достигане/припомняне на Същността – Нова Идентичност/Реалност

Или иначе казано:
Приключване на прожекцията – Зареждане на новата лента – Старт на новата прожекция/история/реалност.

Ето колко лесно е да се сменят възприятието/нивото на съзнание и актуалната реалност!

И ето колко труден и изискващ в енергиен план е този Процес, в който е нужна отдаденост с всичко, което СИ, имаш и правиш, за да прекъснеш старите енергийни/емоционални връзки (така че да спрат да се прожектират във външния свят), а след това да създадеш/активираш нов тип връзки, които да станат твоята нова история/физическа реалност.

Докато човек се държи за каквото и да е от старото, именно то се репликира и репликира във всеки един момент и продължава да БЪДЕ (и определя) неговата/твоята лична реалност.

Същото се отнася до колективната/Обща Реалност, за смяната на която е необходимо критична маса хора да „пуснат” старото и да приемат/поддържат/станат новата вибрация, така че желаното ново да се физикализира.
За натрупването на тази критична маса е нужно индивидуалното участие на всеки/индивидуалната отговорност на всеки – личното повдигане на съзнанието!

От вътре навън.
От единицата към Общото.
(Докато не се натрупа критичната маса и тогава Общото започва да принуждава единицата към промяна.)
Вълна след вълна. Но отговорността е винаги лична! Повдигането не може да се случи на теб, а се случва от теб.

Кога?
Когато Душата ти/Висшият Аз те призове (предварително планирано в индивидуалния духовен план на всеки, като енергиен момент – не линейно като възраст/година, а енергийно като вибрационно ниво, като активирана геометрия в енергийното ти тяло).
Или...
Ако отказваш да „чуеш” призива, се поражда външен натиск (което всъщност продължава да е призивът на Висшия Аз, но все по-настойчив, плътен и физически), който се усилва все повече и повече и се превръща в постоянна, непосилна болка/страдание, докато най-после човешкото Его поддаде и се пукне, изгубило сили да се бори за контрол над Душата/Сърцето. Обичайно това придобива вид на тотална разруха в личния живот и затрупване с неща, които не харесваш, все по-трудно ти е да ги понасяш, задушават те, ограничават те, чувстваш се не-свободен и заклещен. Страхът да пуснеш каквото и да е, и настояването нещата да останат/да се върнат по старому, удължава етапа на страдание, загуба, физическо изтощение и болка.

Нищо от старото не бива да остане!
Нищо!
Включително (особено) старата ти идентичност.

Слой след слой, „кожа” след „кожа”, всичко трябва да бъде свалено от теб, а заедно с това започва да отпада и всичко във външния свят, което е било родено/причинено/поддържано от съответните мисли, чувства, възприятия, модели на поведение, страхове, настоявания и пр., които вибрират с честотата на старата, по-ниска/плътна съзнателност.

Тотално изчистване и приемане на Неизвестността, защото Новото започва да се разкрива едва когато отпадне критично/достатъчно количество плътна енергия и се натрупа критично/достатъчно количество нова Светлина/Енергия, така че по-висшата вибрация да стане постоянна и доминираща, без никакво колебание и желание за връщане назад.

Колко време е нужно, за да се постигне това?
Толкова, колкото на теб ти е необходимо, за да пуснеш контрола напълно. Може да е секунда, може да е месец, по-често са години (поне в този етап на човешкото духовно развитие, което ни връща отново към необходимото индивидуално участие на всеки за общото повдигане).

По-важното е да се знае, че всичко се променя в само един миг и Сега е моментът за активирането/достигането на този твой индивидуален миг.
Всяко едно Сега е твоята врата към по-висшата (твоя) Същност и Реалност.

А ключът?
Той Е Сърцето - всичко, което иска, всичко, което го радва, всичко, което го разширява повече и повече, разкривайки Божественото (в) Теб все повече и повече...

По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: