Top-ads

Повдигане и въплъщаване на Съзнанието (#3) / 3D и 4D

Време за четене:
От 1 коментар
част 3

3D и 4DПовдигането на съзнанието в действителност е връщане към изначалната Вибрация на Душата, от която тя е „слязла”, за да се въплъти в измерение от трета плътност (3D). „Повдигането” към 5D и нагоре е освобождаване от „обвивки” от по-плътни/ниски честоти на трептене и разкриване/достигане до Същността ти, което съвсем не означава, че е Процес, който ще (ти) се случи от само себе си, но е лична, вътрешна „работа”, която си дошъл да изпълниш в този Свят и в това Сега.

То е постоянна раздяла/изчистване/прекъсване на връзките със старото (3D) и зареждане на Новата по-високочестотна Енергия на Христовата/Кристална Съзнателност/Светлина.

От моята перспектива, „класификацията” на Съзнанието, която „виждам”, разкрива повдигане от 3D до 12D с вече активни 12D кодове на Хуманитаризъм и Енергийна Филантропия точно Сега.

3D е базисно ниво съзнание, за което са съществени разделението, дуализма, ограниченията, липсите и недостатъчността (на ресурси), откъдето произтича постоянната „битка” за завладяване, придобиване, презапасяване в полза на един и за сметка на останалите, мисъл само за себе си и за никой друг – его-центризъм и его-изъм.

В 3D енергията/ресурсите са центрирани/концентрирани на едни „места” и липсват на други, като по този начин се оформят и поддържат центрове на Власт.

Силата е в притежанието и подчинението.
Силата е в отнемането на правото/спокойствието/възможностите/радостта/свободното себеизразяване и БЪДЕНЕ на всеки – да държиш/да те държат в ограничено съществуване и ниска позиция.

Но 3D е и приемането да бъдеш в ниска позиция спрямо друг (за което се обвиняват външните условия) и в нищета (в-Нищо-то) от страх, че ще останеш без нищо, което е парадокс, който може да бъде видян от 5D+ нивата, но не в 3D и дори в 4D, така че „там” този парадокс се преповтаря и преповтаря във всички направления и отношения, изграждайки и поддържайки цялата 3D Матрица.

(Актуален пример в това Сега (2020 г.) е освобождаването на хора от работа и тяхното регистриране на Борсата, за да се пестят плащания от работодателя, но същите тези хора, които по статус и социални придобивки вече са безработни, продължават да работят от вкъщи за човека/организацията, която е спряла да има ангажимент към тях.

Това е приемане да даваш енергията си (труд, идеи, знания, време) на човек, който не дава енергия към теб, с надеждата/очакването, че „някога” ще се погрижи за теб, когато в действителност, точно в този момент/Сега, грижа вече няма.

Самоизцеждане и приемане да бъдеш на минус Сега (минус доходи, минус лична енергия и време, които даваш в полза на друг, вместо да използваш за своето развитие) с очакване и надежда да се върнеш към старото в следващ момент (даже не с очакване да бъдеш компенсиран за пропуснатите ползи Сега, но приемане просто да се върнеш към предишното положение, преглъщайки липсите и минусите в този момент), когато в действителност СЕГА определя/създава какъв ще бъде следващият твой момент!

Да поставиш себе си/да задържаш себе си/да стоиш в ниска/неизгодна/ощетяваща те позиция, означава, че точно това ще се отрази/репликира във външната ти реалност (неуважително отношение към теб, третиране като заменим, несправедливо заплащане, отнемане на бонуси и социални придобивки и пр.), докато сам не кажеш: „Стига толкова! Аз заслужавам повече!”, осъзнавайки, че единствено/сам Ти си се ограничавал и лишавал от желаното „повече”.

Това е енергийният момент, в който вътре в себе си отхвърляш/спираш да си (в) ниска позиция и започваш „изкачване” към своето овластяване, което от своя страна започва да привлича съвсем нови условия, отношение към теб, идеи, възможности... и реалността (ти) се променя.

Това, което се случва с голяма сила в настоящия момент (2020 г.) сред маса хора е пълно пренебрегване на себе си (в различни сфери от живота, не само работната), отдаване на собствената сила, лично обезстойностяване и самоподчинение в полза на някой друг, на нещо външно, от страх да се пусне старото и да се поеме в посока, която е полезна за теб още Сега, не някога, не евентуално, не след време, а СЕ-ГА – осъзнаване, което е от 5D вибрация, за достигането на която е необходимо пълно самоизцеждане, което е част от 4D...)

4D е преходът, зоната за излизане от 3D и встъпване в 5D.
4D е „празното пространство”, където се чувстваш в Нищото. Тук старото се руши и отпада масивно, а новото още го няма.

Това е „мястото” на постоянен избор – всеки ден, всеки миг, за всичко – да се върнеш назад и да останеш в познатото или да отидеш напред към онова по-хубавото/приятното, което усещаш, че може да бъде.

Всъщност това е по-скоро притегляне на Сърцето, порив на Душата в друга посока, която е все още безформена и не си наясно „какво” и „как”, но е призив, който става все по-силен и вътрешно знаеш, че „натам” има нещо за теб. Въпросът е искаш ли го и на какво си готов, за да го (по)стигнеш?

4D е инициация с безброй изпитания.
Това е постоянно прекъсване на връзки, отпадане, изчистване, изправяне срещу неизброими страхове, константно преживяване на ужас и тревоги, стоене на ръба и скокове в неизвестното. Съществуване в безтегловност, без нищо физикализирано (напротив, всичко е в колапс), без опора и твърда земя.

4D е разрушаване на Его-конструкцията, за да се освободи Душата и от човешко същество с душа да се разкриеш като Божествена Същност в човешко проявление/опит. Това (4D) състояние на рушене на Егото продължава толкова дълго, колкото на теб/всеки му е нужно, за да пусне контрола и да остави (без съпротива и борба) 3D да отпадне, защото именно Его-настояването всичко да стои по старому, именно вътрешната борба срещу промените (да бъде по твоему, да става, както ти искаш; ти да определяш правилата: какво може, кога може и как е приемливо да се случва) удължава престоя в полето на Несигурност, Неопределеност и Празнина/Нищо.

Колкото по-твърдо е Егото, толкова по-болезнено е неговото разбиване, което се осъществява чрез всякакви ситуации, отношения, развои, загуби, болести... всичко... едновременно и накуп, удар след удар, до пълно изтощаване, така че да останеш без никакви съпротивителни сили „срещу” и обезсилен да склониш глава вътре в себе си в стенание: „Не мога повече! Да бъде, каквото ще, но аз съм дотук.”

Ето тогава 4D вибрацията започва да се повдига – да се отдалечава от „границата” с 3D и да се приближава към 5D.
Ниските нива на 4D (в близост до 3D) са различни по усещане от високите нива на 4D (в близост до 5D).

Когато се изчисти критична маса от старата/по-плътна/3D съзнателност и се приеме/натрупа достатъчно количество от новата/Христова/Кристална съзнателност/енергия/Светлина, се встъпва енергийно в 5D, което е само началото...

По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

1 коментар:

  1. Великолепно обяснение! Сега всичко става много по-ясно! Сърдечно благодаря, Аника! <3

    ОтговорИзтриване