Top-ads

Повдигане и въплъщаване на Съзнанието (#1) / Индивидуални задачи и лична отговорност

Време за четене:
От Коментар от Сърце


Индивидуални задачи и лична отговорност


Едно от възможните объркващи неща относно Процеса по повдигане на Съзнанието е класифицирането на нивата съзнание. Общоприети и разбрани са 3D-4D-5D, но отвъд това са налични различни възприятия за смисъла, кодиран в цифрите (6D, 7D и т.н.).

Според някои Земята се повдига/връща към изначалното си/естествено вибрационно ниво от 7D, а човечеството е в процес на повдигане/връщане към 5D.

Според други вече са активни (действат, управляват и определят всяка структура и реалност в това Сега) 12D кодовете на Хуманитаризъм и Енергийна Филантропия.

Истината е всичко това.

Защото Истината се определя и е различна според нивото, от което функционираш (съзнанието, което въплъщаваш) и това, което виждаш/достъпваш/усещаш от това ниво.

Различните класификации на нивата съзнание са всъщност опити да бъде обяснено усещането, което някой има за качествените отлики между отделните енергийни плътности (възприятия/съзнания), които отлики може да са толкова фини (съвсем миниатюрни изменения в трептенето на вълната, които не променят физическата реалност/форма на нещата, но тотално променят Принципите и Морала, а оттам и действащата Парадигма, конструкцията на Реалността - как се случват нещата -  и съответно цялата/Общата Реалност), че е трудно да се опишат с думи и да се разберат чрез разума на ума, но само да се усетят, осъзнаят и проумеят чрез разума на Сърцето.

В действителност номерацията (3D, 4D, 5D, 9D, 12D) е безпредметна, ако нямаш собствено (вътрешно) разбиране/усещане за вибрационния смисъл, а това е възможно единствено чрез личното, индивидуално постигане, свързване и отключване в себе си на следващото и после следващото, и после следващото ниво на съзнание.

Всичко винаги е от вътре навън и никога обратното.

Отговорите, които търсим са в Центъра/Сърцето/Източника/Божествената ни Същност, като има два основни начина, по които ги достъпваме:

  1. Чрез четене/слушане/следване на външни източници, с което развиваме избирателност/усещане за нещата, които истински резонират с нас и ни носят чувство за спокойствие, хармония, подкрепа, Дом – те са в съзвучие с Душата ни, говорят директно на нея и лека-полека ни „отвеждат” до собствената ни Същност, помагат ни да започнем да чуваме собствения си глас, което активира...
  2. Способността да се свързваме със Знанието, да усещаме движението на Енергията и да долавяме различните потоци/направления във всеки момент. Тогава външните източници се превръщат в „потвърждение” (дотогава, докато имаме нужда от такова) за това, което сами улавяме и вътрешно вече знаем.
За да се стигне в един момент до осъзнаването (нещо, което се случва съвсем плавно и естествено), че душите от една вибрационна плоскост, виждат/усещат нещата еднакво и в същото време всеки „вижда”/„усеща” нещо специфично, конкретен ъгъл от цялата картина в зависимост от собствената/индивидуална специфична роля/мисия, която изпълнява.

„Тук”, в постигнатото осъзнаване за Общност, „авторитетите”/„водачите”, както сме ги разбирали до този момент, отпадат, защото всеки има конкретно „място” в Общото и всички индивидуални истини/знания заедно съставляват действащата Истина в съответната вибрационна плоскост.

Никой не е повече или по-малко от всеки друг, само защото вижда/знае/получава информация, която за друг/другите е недостъпна, или обратното.
Не.
Всеки е на „мястото” си и всеки знае/изпълнява нещо специфично (единствено и само за/от него), с което той/ТИ си нито повече, нито по-малко, но просто СИ изражение на Божественото, което чрез теб се проявява по този уникален начин, за да „вкуси” Себе Си и по този (заедно с всички останали) уникален начин, а едновременно с това да случи Цялото/Общото в най-висшата му форма.

Така например, един може да достъпва информация от Галактическо/Планетарно ниво, разказвайки за атланти, рептили, взривени планети, галактически съюзи и пр.

Друг да достъпва информация от енергийните пластове в чист вид (където няма физическа форма, а сакрални геометрии, по които текат енергийните потоци), разказвайки за самите процеси на движение, взаимодействие, усилване, отслабване, разпад и синтез на вибрации - приливи и отливи Енергия.

Трети може да достъпва по-обща/базисна информация за случващото се Сега/всеки миг и да се „допитва” до първите два типа от този пример (защото може да са повече), но неговата „работа” да е свързване на духовните нива със земните и „превод” на онова, което се случва в енергиен план на „човешки език”, превръщайки го в практични стъпки, чрез които Светлинните кодове да се прилагат/въвеждат/активират в човешките структури, така че да се задейства и поддържа отпадането на ниските вибрации/Стария Свят и да се въведе и установи Новата Реалност.

Този опростен пример е илюстрация за уникалната роля и смисъл на всеки по отделно за постигането на Общото благо (повдигане, израстване) чрез отговорно, осъзнато изпълнение на личната мисия. Но така също, този опростен пример е илюстрация за съществуването само на ЕДНО (Единица Висша Съзнателност), съставено от необхватен брой миниатюрни частици/клетки/фотони светлина/всеки от нас, вибриращи в уникални тоналности, хармонирани перфектно по между си в една безспирна мелодия на...
Съществуване...
Пулсации Живот...

Тук няма Аз, тук няма Ти, тук Всичко Е -
Светлина,
Съзнателност,
Бог-Любов...


По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: