Top-ads

Паника и Божествена Благодат Сега / Ярко открояване на различните нива съзнателност

Време за четене:
От Коментар от Сърце


Магично време Сега!
Когато всичко отвън се затваря принудително, при теб нещата да протичат плавно и с лекота, в перфектна синхроничност, без насилие над себе си и без чувство за ограничение, а напротив – широта и жив контакт със също така отворени, позитивни и усмихнати хора.
Новата (5D) Реалност е налична точно в този момент за всеки, който е настроен на нейната вибрация, излъчва я, поддържа я, привлечен е към нея и твори чрез нея собствената си реалност (която е нищо друго, освен начинът, по който възприемаш и преживяваш онова, което Е във всеки един момент).

Нивата на съзнателност/различните вибрационни слоеве са осезаеми, физикализирани и толкова отчетливо изразени в това Сега.

Всеки е там, където принадлежи във физически и енергиен план, които са квантово преплетени и взаимно се дефинират в непрестанно взаимодействие, т.е. промяната в единия план предизвиква промяна в другия, заради което всеки във всеки момент може да избере различна Реалност и да премине в нея, ако и щом поиска, чрез само една малка промяна във/при самия себе си.

Магично време е Сега вдействителност!

Каквото е вътре в теб, такова е отвън.

(С уточнението, че ако ти си във вибрацията на Кристалната/Христова съзнателност, времевите линии на страх и тревожност продължават да са видими за теб, ти все така се разминаваш с хората, които ги представляват и тези физикализирани ниски вибрации присъстват в околното ти пространство, но енергийно не си в контакт с тях, не резонираш с тях, усещаш в себе си липса на интерес, липса на съпреживяване, то е енергийна празнина/пропаст, която ви отделя. По-често или по-рядко негативна емоция от 3D-4D нивата на разделение, отчуждение, отхвърляне, противопоставяне и пр., може да се промъкне в теб, но при повдигната съзнателност си способен само за няколко часа/няколко дена да преработиш отрицателния модел, да го трансмутираш в себе си и по този начин да го изчистиш от собственото си енергийно поле, с което моментално променяш всичко за/при самия теб - като например информацията, която достига до теб; хората, които срещаш; ситуациите, в които попадаш; начинът, по който нещата се развиват.)

Въпросът е кой какво ще избере.

За едни Март месец ще е паника, тревожно чакане по опашки, самоизолация, загуба на идентичността.

За други/останалите Март е време на откриване и връзка със Силата в себе си, квантови скокове в осъзнаването, достигане/разкриване на нови слоеве Знание, контакт с висша съзнателност от различни нива, пробуждане за Истината, отхвърляне на манипулативното въздействие/контрола и активиране на кодовете за свободно изразяване на Същността.

Истинско тържество на духа!
Да БЪДЕШ този, който СИ, вместо да ставаш, каквото ти се нарежда/позволява да бъдеш.

Удивително време Е, в което нещо грандиозно се развива отвъд човешката/Его способност за възприятие.

Не губете време и не пилейте енергия за поддържане на низшите реалности.
Още Сега БЪДЕТЕ (в) Новата Земя!

То е мелодична тишина, блаженство и умиротворение, хармонично единение с Всичко, сливане на пространства и излизане от времето, което от своя страна създава усещането, че всичко е спряло, но едновременно с това не е в застой - Животът продължава да тече и промяната се случва в точно този миг на привидно спиране.

В действителност, Изобилие и Божествена Благодат се вливат Сега. Постоянно ДНК активиране, което е масивна енергийна работа, изискваща огромна част от енергийните ни ресурси.
„Спирането” на света, ограничаването на социалния контакт и външната активност, е съвършено оркестрирано, за да може тази активация да се случи за повече хора едновременно, така че да се задейства новата времева линия за човечеството в цялост с тотално отпадане на 3D и ниските нива на 4D, с безвъзвратно деактивиране/спиране на енергийното захранване на досегашното и непоклатимо установяване, стабилизиране и разгръщане на Новата 5D Реалност.

На индивидуално ниво светлинните потоци Изобилие и Божествени Блага (които ще се физикализират и то не в отделни кратковременни придобивки, но в съвсем нови времеви линии и направления/съдба в живота на всеки, който в момента ги приема) са еднакви за всички, но са толкова по-достъпни (по-голямо количество можеш да приемеш и въплътиш), на колкото по-високо вибрационно ниво се намираш, и са толкова по-невидими (пропусната полза) за онези, които са се скрили/свалили надолу от страх.

Отворете Сърцето си.
Приемете потока Светлина.
Дълбоко вдишване: „Благодаря!”
Дълбоко издишване: „Аз Съм (в) Новата Земя.”


По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: