Top-ads

Освобождаване на емоциите

Време за четене:
От Коментар от Сърце
ритуал за освобождаване на емоциите

Ритуалите са мощни практики, които представляват действие или поредица от действия със символично значение. Те ни помагат да влезем в онзи личен храм, в който можем да се свържем със своя Висш Аз и със Силата над нас; дават ни насока и напътствие, носят ни чувство за сигурност и ред в живота. Ритуалите могат да бъдат „изковани” през вековете и изпълнявани от общността, а могат да са лични и изпълнени със смисъл и значение само за човека, който ги е изпълнява. Представеният в тази статия ритуал е от книгата „Goddesses never age” на д-р Christiane Northrup.


РИТУАЛ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ

Отделете си 30 минути насаме. Вземете лист и химикал. По желание си пуснете спокойна музика, която докосва сърцето ви (може би само мелодия, без текст, ако смятате, че думите ще ви разсейват). Запалете свещ и кажете молитва или утвърждение за освобождаване на емоциите. Например:
„Каня моя ангел пазител да се присъедини към мен и да ми помогне да се освободя от гнева и тъгата, които изпитвам във връзка с .....(назовете човека или ситуацията). Каня също моите духовни наставници и водачи, възнесени учители, Богородица (поканете божеството, светията или светлото небесно същество, с което се чувствате в хармония и връзка). Моля ви в следващите 30 минути да ми окажете нужната подкрепа, за да се освободя от всичко, което не ми служи за добро.”
Или
„Господи на Любовта, боже на Светлината, разпръсни всички нечисти влияния около мен.” (формула от Учителя Петър Дънов)
Или
„Ти, Великий, Който благославяш и създаваш, оправи всичко в мен и около мен. Ела, оправи ума ми, нека право мисли. Ела, оправи сърцето ми, любов жива да блика.” (формула от Учителя Петър Дънов)
Изберете думите, които хармонират с вас и вложете в тяхното изричане намерение за добро, за лечение, за освобождаване, повдигане и олекване от всяка емоционална тежест в сърцето ви.

След като изречете своята молитва/утвърждение, поемете дълбоко въздух през носа и издишайте през устата. Повторете няколко пъти, докато мислите ви се успокоят и пулсът ви се хармонира.

Вземете химикалката и започнете да пишете. Излейте всички чувства, които напират, върху хартията. Пишете без замисляне и притеснение дали текстът е свързан или граматически правилен. Целта е да освободите от себе си емоциите, които иначе задържате и трудно изказвате дори в ума си.

След като приключите, вземете листа и прочетете на глас написаното. Почувствайте емоциите, пуснете ги през себе си, поплачете, ако това е естествената реакция на душата ви. Щом изпитате облекчение, изгорете листа, спрете музиката, благодарете на своите небесни помощници и духнете свещта.

Повторете този ритуал, когато и колкото пъти ви е нужно. Освобождаването от негативни емоции е като беленето на лук – нужно е да белим слой след слой, за да изчистим наслоеното в себе си.


---
снимка: lunadominante.com


По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: