Top-ads

Повиши енергията в своята Аура

Време за четене:
От Коментар от Сърце
повиши енергията в своята аура

Аурата е енергийното излъчване около всяко живо същество или предмет, подобно на ореол около главата на светец. Всеки от нас сияе с блясъка на своята аура, в слоевете на която се отпечатват всички наши мисли и чувства, промените във физическото здраве и психическото ни състояние. „Замърсяване” на аурата води до блокиране на енергийния поток към и през нас, което пречи да проявим пълния си потенциал. От друга страна, „чистата” и отворена за възприемане на енергиите от високите духовни нива аура, улеснява и ускорява процеса на физическо, умствено, емоционално и духовно повдигане, осветляване на съзнанието и балансиране на връзката между дух, душа и тяло.


Упражнение за повишаване на енергията в личната аура

1. Станете и отпуснете ръце до тялото си. Бавно ги вдигнете, хоризонтално и нагоре, до положение, в което ще образуват формата на „V”.

2. Поемете дълбоко въздух, като визуализирате лъч чиста бяла енергия да влиза и преминава през вашето тяло. Издишайте напълно, като си представите, че се освобождавате от цялата негативната енергия, натрупана във вас. Повторете три пъти.

3. Все така с вдигнати ръце, визуализирайте как лъча бяла светлина обгръща тялото ви, като ви „обвива” спирално отгоре-надолу.

4. Кажете на глас или наум:
Аз съм обвит от чиста бяла светлина и нищо извън Божественото/Любовта не може да ме приближи, и нищо извън Божественото/Любовта не може през мен да се прояви. Благодаря, благодаря, благодаря.
Повторете три пъти.

5. След това помолете за небесна/висша благословия, помощ, мъдрост, здраве, любов и пр., според вашето лично преживяване и желание.

6. Задръжте тази мисъл за момент, задръжте генерираната енергия на светлина, благодарност и чувство за защитеност. След това свалете ръце и ги поставете пред гърдите си кръстосани на „X”. Това ще запечата енергията във вашата аура.

7. За по-добър ефект, изпълнявайте това упражнение по веднъж сутрин и вечер.


снимка: healinglifestyles.com


По-нова публикация По-стара публикация Начална страница

0 коментара: