Top-ads

Условия за ползване на уебсайта на Soul Potential


Използвайки този уебсайт/блог вие приемате следните условия:
Вашият достъп до и използването на Сайта/Блога се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта/Блога, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, и признавате, че всякакви други споразумения между вас и Soul Potential, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта/Блога.

Собственост над Съдържанието
Сайтът/блогът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения ("Съдържание") са със защитени авторски права и са собственост на Soul Potential или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено! Soul Potential настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Използване на Сайта/Блога
Soul Potentialа ви оправомощава да използвате Сайта/Блога, както следва:
  • вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
  • не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на Soul Potential;
  • забранено е използването на Сайта/Блога за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;
  • забранено е използването на Сайта/Блога с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Copyright 2016-2019 Soul Potential. Всички права запазени.


0 коментара: