Top-ads

Статии

Влияние на цветовете

влияние на цветовете върху настроението

Научно е доказано, че цветовете стимулират, въодушевяват, депресират, успокояват – оказват психологически промени у човека. Чрез съзнателен избор на определен цвят може да измените емоционалното си състояние, да повишите самоувереността си и да се свържете с личното си призвание. След като в първа част идентифицирахте от какво имате нужда в момента и избрахте начина, по който да внесете повече цвят във физическото и психическото си пространство, чрез описанията в тази статия открийте цвета, чиято вибрация ще възстанови баланса ви.
значение и влияние на цветовете

Цветът е светлина с определена дължина на вълната, която трепти, преминава през обектите на пътя й и повлиява близкостоящите й частици. Също като морските вълни, които ни повдигат и снижават, държат ни в покой или нарушават баланса ни, цветовете стимулират, въодушевяват, депресират или успокояват, повишават апетита и създават чувство за топлина или студ. Научните опити доказват, че излагането на определен цвят води до психологически промени у човека, и съвсем не е изненадващо, че едно от най-очакваните модни обявления е изборът на доминиращ цвят за следващата година.
таро подредба изрази силата на своето име

Името е вероятно най-мощната дума в живота на всеки човек. То ни персонализира, представя ни и ни свързва с околните. Обръщането към някого по име прави комуникацията с него лична и му внушава уважение, зачитане и внимание. Името носи вибрация, мелодика и смисъл, и заедно с лицето са първото, чрез което околните си изграждат впечатление за нас. Вдъхновена от моя имен ден, реших да се свържа с рожденото си име с помощта на Таро и една подредба, която построих за целта.
съвети от таро как негативните хора да не ти влияят

Емоционалната и енергийна чувствителност често се определя като недостатък и слабост, но точно това е силната страна на емпатите – хората с изразена способност да съпреживяват и разбират емоциите, чувствата и мислите на другите. Те „влизат” в настроението и „попиват” от енергията на околните, което им позволява да видят, да чуят и да почувстват през очите, ушите и сърцето на другия. И ако това ги прави изключително добри в оказването на подкрепа, в същото време може да ги направи силно податливи на негативните влияния на токсичните хора.
определяне на времето с таро и малките аркани

При определяне на времето с помощта на Таро, вероятно най-лесният и широко разпространен метод е този, при който използваме големите аркани. Малките аркани от своя страна, дават възможност за прилагане на разнообразни подходи и дефиниране на времевия период от по-широк до по-конкретен интервал.
определяне на времето с таро техники

Вероятно най-достъпният и лесно приложим метод за определяне на времето с таро карти, е този, при който използваме големите аркани и отчитаме тяхното астрологично съответствие. В зависимост от това дали картата се съотнася към зодия или към планета, тя ще ви подскаже точен период или ще ви посочи начина, по който се развива процесът.