Top-ads

Таро в моята работаВсички консултации и трансформиращи напътствия могат да се провеждат и без използване на таро.

+ КАКВО СА ТАРО И ЗА КАКВО ГИ ИЗПОЛЗВАМ?

Таро са "книга" със 78 страници (колкото са картите), съдържаща кодирано в символи знание за Пътя на душата. Всяка от картите се нарича аркана или тайно знание, което се разкрива на отделния човек толкова, колкото той може да разбере. Затова Таро са учител, наставник и съветник. Те ни водят към опознаване на самите нас и света, и ни показват, че предопределение и свободна воля съществуват едновременно.
Лично за мен Таро са професионален инструмент, който използвам в консултациите за бързо и много коректно установяване върху какво е нужно да работите в този момент, за да се освободи и повдигне животът ви до ново по-хармонично/плавно/успешно ниво.

+ МОЖЕ ЛИ ТАРО ДА ПРЕДСКАЖЕ БЪДЕЩЕТО?

Всеки има предначертан Път с важни неизменни уроци, но как ще научиш урока, с колко повторения, колко лесно или трудно ще бъде за теб, колко бързо или бавно, зависи от личния избор и именно това е свободната воля. Поради тази причина Таро не предсказва крайното бъдеще, а дава отговор за непосредственото развитие на ситуацията при сегашните условия и избори.
Това означава, че Таро ви дава властта да промените избора си и така да промените своето бъдеще.
Още за Таро и Бъдещето прочетете в "Когато таро предсказанията се сбъдват наобратно".

+ КАКВИ ВЪПРОСИ МОГАТ ДА СЕ ЗАДАВАТ ПРИ КОНСУЛТАЦИЯ С ТАРО?

Въпроси с отворен отговор, т.е. въпроси, които не изискват отговор да или не. Примери за удачни въпроси ще откриете в статията „Въпросите към Таро”.

+ КОЛКО ЧЕСТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАДАВА ЕДИН И СЪЩ ВЪПРОС?

Отговорите на Таро обичайно са валидни до 6-12 месеца. Не препоръчвам повторение на въпроса по-рано от 3 месеца, освен ако не се е случило нещо, което да е предизвикало драстични промени в обстоятелствата – напр. предприели сте конкретно действие или нещо в условията се е изменило.

+ МОЖЕ ЛИ ТАРО ДА КАЖЕ „КОГА ЩЕ...”?

В повечето случаи кога зависи от нашите действия и свободна воля. Таро ще ви каже какви са условията в момента и какво е нужно да направите, за да постигнете желаното по-скоро. 

+ КОГА ТАРО КОНСУЛТАЦИЯТА Е ПОЛЕЗНА?

Таро психологическото консултиране е изключително трансформиращо, когато сте готови да работите върху себе си.
Външният свят е отражение на личната ви вибрация и на подсъзнателните кодове (нагласи, убеждения, страхове), които сте формирали от собствения житейски опит и/или сте придобили от обществото и предците, включително от предходни инкарнации.
Промяната отвън е възможна единствено при промяна вътре в себе си и търсенето на различен резултат, докато поддържате старите мисли, чувства и поведение, е загуба на време, енергия и пари.
Консултациите с Таро ще бъдат полезни за Вас, само ако сте готови за лична трансформация.